คณะกรรมการปันสุข

ดร.อาทิตย์ ปัญญารุ่ง

ประธานกรรมการเเละกรรมการผู้จัดการ

ดร.ฐานัส บูรณ์พิภพ

กรรมการผู้จัดการ

คุณพนธกร พรหมวิริยะ

กรรมการผู้จัดการ

คุณรณพีร์ ร่มธรรม

กรรมการผู้จัดการ

ชนกกมล ตระการรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

แคนดี้ งามวิจิตร

กรรมการผู้จัดการ