เครือข่ายตู้ปันสุข

สังคมไทยเป็นสังคมแบ่งปันความสุข มีความโอบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมาเนิ่นนานและยังคงมี ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงมีวิกฤติเกิดขึ้น ยิ่งมีให้เห็นชัดเจนว่า คนไทยไม่เคยทอดทิ้ง กัน เพราะมีการส่งต่อความช่วยเหลือกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาตลอด

สวนเบญจกิติ
ตู้ปันสุข S
ตู้หมายเลข
UIX-921
จุดที่ตั้ง
พระรามที่ 4, เขตปทุมวัน, จังหวัดกรุงเทพ