คาราวานตู้ปันสุข

15 มิถุนายน 63

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปล่อยคาราวานรถ “ตู้ปันสุข” เพื่อส่งมอบให้กับสภาอุตสาหกรรม 74 จังหวัด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วประเทศ